• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

1. Náš prvý a najdôležitejší cieľ je pomôcť ľuďom trpiacim poruchami farebného videnia pri riešení problémov vyplývajúcich z poruchy. Našimi korekčnými okuliarmi je možné farebné videnie výrazne zlepšiť, pri menej závažných prípadoch je možná aj úplná náprava.

2. Našim druhým cieľom je osloviť čo najviac ľudí trpiacich touto poruchou. Je to dôležité pre ďalší vývoj okuliarov. Chceme, aby sa množina našich okuliarových šošoviek – ktorá je určená na korekciu 10 rôznych druhov slabosti farebného videnia – neustále rozširovala, aby sme v budúcnosti vedeli korigovať aj nové druhy porúch.

3. Napokon, ale nie nakoniec, je našim cieľom udržiavať kontakt s tými, ktorí už nosia naše okuliare. Chceme ich časom požiadať, aby prišli na kontrolu, aby sme vedeli sledovať dlhodobé účinky. Chceli by sme pravidelne vedieť Vaše názory na Vaše zážitky a skúsenosti, ktoré ste nadobudli počas nosenia okuliarov.

Vyskúšajte si náš test farebného videnia