• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

Korekčné šošovky sú vyrábané so špeciálnym povlakom pre červeno-zeleno farboslepých.

Na prvom obrázku je znázornená citlivosť receptorov farboslepého s deuteran poruchou podľa vlnových dĺžok. Citlivosť nesprávne fungujúcich deutan čapíkov je posunutá v smere proto čapíkov, čo sťažuje rozlišovanie červených, žltých a zelených farebných odtieňov.

Na odstránenie poruchy používame špeciálny filter, ktorý bol vyvinutý výlučne na to. Povlak musí vyť nanesený tak, aby svetelné spektrum prechádzajúce cez ne bolo zmenené tak, že farboslepý dostane rovnaké vzruchy ako normálne vidiaci. Pri návrhu povlaku treba dbať na to, aby sa najväčšia náprava uskutočnila tam, kde je potrebná. V našom príklade by to boli stredné vlnové dĺžky. Navrstvenie by malo mať podľa možností čo najmenší dopad na ostatné receptory.

Obr.1. Citlivosť L, M, S zmyslových buniek farboslepých s deuteran poruchou.

Citlivosť L a S zmyslových buniek je rovnaká, ale citlivosť nesprávne činných M čapíkov sa posunula v smere L čapíkov.

Na obr. 1 vidieť charakteristiku k spomenutému prípadu, plánovaný nános je vidieť na obr. 2.

Obr. 2. Na obr. 1 viditeľná priepustnosť spomenutého prípadu s filtrom.

Obr.3 znázorňuje účinok farebného filtra na zmyslové bunky citlivé na farbu. Na obrázku je dobre rozpoznateľné, že účinok filtra nie je bezchybný, ale krivky, ktoré znázorňujú napravenú citlivosť čapíkov, sú veľmi blízko krivkám znázorňujúcich schopnosť vnímania normálne vidiaceho. Ak vezmeme do úvahy, že prispôsobenie sa čapíkov sa pôsobením filtra mení (citlivosť čapíkov sa prispôsobuje redukovanému alebo zvýšenému množstvu svetla), je možné existujúci výsledok interpretovať tak, že citlivosť nesprávne činných čapíkov sa približuje správne fungujúcim.

Obr.3. Pôsobenie filtra na čapíky citlivé na svetlo.