• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

Podľa klinických vyšetrení poskytujú šošovky 90%-nú nápravu farebného videnia. Zlepšenie možno dobre vidieť pri objektívnych testoch, no nie všetci pacienti hodnotia účinok ako jednoznačne pozitívny:

1. Farby sa menia

Väčšina z nich síce pozoruje, že vidia svet farebnejší, ale zmenu naučeného videnia farieb (na ktoré sú zvyknutí) hodnotia skôr ako rušivú, než užitočnú, preto na základe prvých dojmov nechcú nosiť okuliare. Je to ale všeobecne známy úkaz, že sa naše oči vo veľkej miere vedia rýchlej alebo pomalej zmene okolia prispôsobiť takisto rýchlo alebo pomaly. Obzvlášť zrejmé je to vtedy, keď z vonka (denné svetlo) vojdeme do izby, kde iba je umelé svetlo. Najskôr vidíme všetko ružovo, pretože umelé svetlo obsahuje veľa červených, ale len málo modrých komponentov. Po pár minútach vidíme všetko opäť v origináli, pretože farebná prispôsobivosť našich očí vyrovná tieto rozdiely. Tento fenomén sa nazýva farebná konštantnosť.

Ďalším príkladom na to je situácia človeka po operácii šedého zákalu. Pacient vidí všetko v silnom modrom tóne. Tento fenomén nastáva tým, že si jeho oči zvykli na zmenu očných šošoviek na žlto-hnedé. V niektorých prípadoch potrebujú oči až dva mesiace na to, aby si zvykli na nové okolnosti a vnímali farby opäť také, aké naozaj sú. Práve to sa deje pri okuliaroch korigujúcich farebné videnie, oči si musia na sfarbené sklá zvyknúť. Priebeh zvykania si (adaptácie farieb) je u mladých ľudí kratší ako pri starších, pri okuliaroch so strednou intenzitou je to pár minút, pri silnejších okuliaroch len niekoľko dní.

Proces adaptácie na farby je dôležitou časťou mechanizmu pôsobenia Colorlite šošoviek. Náprava videnia farieb dosahuje svoj účinok až po tom, čo sa uskutočnila farebná adaptácia. Preto nemožno testovať výsledok ihneď po prvom vyskúšaní okuliarov, ale musí byť ponechaný dostatok času na adaptáciu. Farebnú adaptáciu možno urýchliť silným bielym svetlom.

2. Stupeň zlepšenia

Niekedy sa stáva, že stupeň zlepšenia sa nezdá byť dostatočný a človek sa pýta, či sa mu oplatí okuliare si kúpiť a nosiť ich.

Malo by byť ale jasné, že náprava nikdy nie je 100%-ná. Je to podobné ako amputovaná noha, ktorá je nahradená modernou protézou. “Nová” noha môže pomôcť znovu viesť normálny život, ale ľudskú nohu nevie nahradiť úplne. Tak isto je to s okuliarami, pomáhajú nám všetko opäť vidieť, ale napriek tomu nenahradia dve zdravé oči dokonale.

pred

 

 

 

 

 po

3. Učenie

K úspešnej náprave patrí aj učenie. Tak ako sa ľudia musia (znovu) učiť chodiť s protézou, alebo ako sa učia vidieť so silnými okuliarmi, tak sa treba aj s Colorlite okuliarmi znova naučiť farebne vidieť. Colorlite okuliare sú v prvom rade určené na zlepšenie schopnosti rozlišovania farieb (rozpoznávanie jemných farebných tónov). Identifikácia farieb (schopnosť pomenovať / rozpoznať farby) je výsledkom procesu učenia sa. Učíme sa to počas detstva, zároveň sa učíme rozprávať, a s okuliarmi korekčnými farieb sa to treba naučiť znova. Samozrejme ide učenie mladým rýchlejšie ako starým.

4. Okuliare sú farebné

To, že sú okuliare farebné, niektorých ruší. Je to ale výsledkom technológie. Okuliare menia farbu svetla dopadajúceho do očí takým spôsobom, ako idú farebné vzruchy z očí do mozgu; majú byť také, ako keby boli prijímané očami normálne vidiaceho. Okuliare pohlcujú neželané časti svetla a prepúšťajú iba potrebné časti. Ak by okuliare neboli farebné, neboli by vhodné na korekciu farebného videnia.

5. Okuliare uberajú zo svetla

Niektorí sa obávajú, že kvôli farby pohlcujúcemu účinku okuliarov budú horšie vidieť. Schopnosť prepúšťania farieb Colorlite okuliarov je v priemere 40%. Je to také jemné pôsobenie na oči, že to takmer necítiť. Oči sú totiž prispôsobené na kompenzáciu viac ako tisíc zmien intenzity farieb, keď rozpoznávanie farieb funguje úplne. Bledé slnečné okuliare prepúšťajú 5-10 % svetla, tmavé iba 1-2% svetla.

Pri umelom osvetlení (v izbe, pred televízorom) je k dispozícii dostatok svetla, v tomto čase možno okuliare kľudne používať. Ale večer, keď je svetlo redukované, by sa tieto okuliare nemali nosiť.

6. Oficiálna atestácia

Úrady ešte nevydali oficiálnu atestáciu nositeľom korekčných okuliarov, môže to trvať ešte niekoľko rokov, sú však registrované Štátnym úradom pre kontrolu liečiv. Z iného pohľadu nosenie korekčných okuliarov pri najrozličnejších povolaniach nie je zakázané, a pomáhajú farboslepým v každodennom živote, kde je potrebné rozlišovať farby, pri ich práci a zlepšujú ich životnú úroveň.

7. Rady k zarámovaniu

Pri výbere okuliarových rámov treba dbať na to, že účinok korekčných okuliarov je značne zhoršený, keď je rám príliš malý a pacient sa potom pozerá ponad ne alebo vedľa nich. Pri výbere správnych rámov treba krútiť očami a zistiť, či vidí dostatočne veľkú plochu.

8. Rady k zaobchádzaniu

Účinok okuliarov je zjavný v prvom rade počas ich nosenia. Farbosleposť nie je vyliečená, ale korigovaná. Meraním vieme dokázať, že výsledok nápravy sa nosením okuliarov postupne zlepšuje. Dôvod je nasledovný:

Okuliare pomáhajú našim očiam pri vnímaní farieb, to umožňuje nášmu mozgu vykonať proces výučby tak, že dodatočné získané informácie vieme spracovať normálnym, napraveným farebným videním. Čím viac okuliare nosíme, tým máme lepšie výsledky nápravy.

Ak je to možné, je vhodné nosiť korekčné okuliare aj pri práci, aj pri aktivitách vo voľnom čase, pri športe, zábave. Je veľmi užitočné cvičiť počas nosenia okuliarov rozpoznávanie a pomenovanie farieb.

9. Zaobchádzanie, čistenie

Vaše korekčné okuliare naprávajúce farebné videnie prispievajú k tomu, že ste schopní vidieť svet farebnejšie a detailnejšie. Redukujú množstvo nepríjemností, v prvom rade farebnú slabinu. Ak chcete zachovať kvalitu okuliarov na dlhý čas, dodržiavajte nasledovné rady:

  • Základný materiál okuliarov je z moderného plastu, preto je šošovka užšia a tenšia, ako keď by bola vyrobená zo skla. Okuliare z plastu sú ale na škrabance citlivejšie než sklo. Preto nikdy nepokladajte okuliare dolu krehkou plochou, ale vždy rámom dolu.
  • Šošovky nečistite na sucho, ale pod tečúcou vodou a tekutým čistiacim prostriedkom. Po opláchnutí neutierajte šošovky papierovou vreckovkou, ale viackrát vypranou jemnou handričkou, alebo špeciálnou handričkou od optika.
  • Keď vkladáte okuliare do tašky, používajte obal na okuliare.

10. Skúsenosti

Ak počas používania okuliarov zistíte niečo nezvyčajné, rušivé alebo zaujímavé, prosím ozvite sa nám!