• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

 

Informácie o poruchách videnia farieb

Svet vnímame našimi piatimi zmyslovými orgánmi. Z týchto piatich prijímame najviac informácií o okolitom svete zrakom.

U moderných ľudí je vnímanie zmyslovými orgánmi rozdelené nasledovne:
zrak 90%, sluch 5%, hmat 2%, chuť 2%, čuch 1%. %. Preto je dôležité, či vieme maximálne využiť možnosti videnia. Úbytok informácií pri vnímaní farieb vplýva na kvalitu života, znižuje spoľahlivosť spracovania informácií a tým ovplyvňuje i reakčný čas.

Je známe, že 8% mužov, ale iba 0,5% žien trpia poruchami vnímania farieb - farbocitu (to znamená, že v západnej Európe a Spojených štátoch amerických, ako aj v Japonsku žije spolu 32,6 milióna ľudí s touto poruchou). Ľudia, ktorí si mýlia farby, sa nemôžu uchádzať o viac ako 150 povolaní, čím sú v živote významne znevýhodnení.

Predovšetkým počas detstva sú poruchy videnia farieb a farbosleposť na škodu, pretože v tomto veku zohrávajú farby pri učení a pri sebahodnotení veľkú úlohu. Deti v materských škôlkach a v školách maľujú na ich kresbách napríklad červenú trávu a zelenú strechu a možno preto dostávajú zlé známky; k tomu sa pridáva, že sa im ich spolužiaci vysmievajú.

V cestnej premávke sú ľudia mýliaci si farby pre seba ako aj ostatných nebezpeční. Normálne vidiaci spozorujú svetlo semafora a brzdové svetlá už z diaľky. 
Často sa stávajú nehody, kedy človek s poruchami farebného videnia vošiel na železničné priecestie napriek červeno svietiacim výstražným svetlám.

Farbosleposť sa často zamieňa s chybným vnímaním farieb. Závažným rozdielom však je, že u človeka, ktorý chybne vníma farby, fungujú všetky receptory farieb, u farboslepého však buď zelené alebo červené receptory nefungujú vôbec.

Korekcia porúch videnia farieb

Na korekciu anomálie používame okuliare so špeciálnym sfarbením. Povlak musí byť nanesený takým spôsobom, aby sa prepúšťané svetelné spektrum zmenilo tak, aby človek s poruchou farebného videnia dostal rovnaké alebo aspoň porovnateľné podnety ako normálne vidiaci. Náprava sa lepšie prejavuje pri strednovlnných červeno-zelených čapíkoch a menej pri krátkovlnných modrých čapíkoch.

Pomocou Colorlite korekčných okuliarov možno dosiahnuť, že človek s poruchou farebného videnia spozoruje také farebné tóny, ktoré dovtedy nepoznal.

V 80% prípadov je možné poruchy farebného videnia korigovať.