• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

 

Charakteristiky farebného videnia

Schopnosť správneho ponímania farieb je možné definovať ako:
- správne rozlišovanie farebných odtieňov,
- správne rozpoznanie a pomenovanie farieb.

Pri osobách s poruchou farbocitu sú obe schopnosti znížené.

Použitím korekčných okuliarových šošoviek Colorlite sa upravuje predovšetkým rozlišovanie farebných odtieňov. V minulosti sa vykonalo vyšetrenie niekoľko stoviek osôb pomocou testovacej súpravy Colorlite. Zistilo sa, že schopnosť rozlišovať farebné odtiene sa u osoby s poruchou farbocitu pohybuje v rozpätí dE= 20...40 rozlišovacích jednotiek, ale použitím korekčných okuliarových šošoviek sa táto hodnota vylepší na dE 2...4 rozlišovacích jednotiek, čo zodpovedá približne hodnotám dosiahnutým pri osobách bez poruchy farbocitu.
Rozpoznávanie farieb a ich správne pomenovanie je výsledkom učenia sa pacienta práve počas používania korekčných okuliarových šošoviek.

Na vyšetrovacom testovaní 25 vyšetrení pacienti s poruchou D15 dosiahli s použitím korekčných okuliarových šošoviek, resp. bez nich nasledovné výsledky:
- v 10 prípadoch (40%) bolo dosiahnuté bezchybné uloženie farebných segmentov s použitím korekčných okuliarových šošoviek,
- v 6 prípadoch (24%) sa pri použití šošoviek pomýlili jedenkrát,
- v 2 prípadoch (8%) bolo vyhodnotenie testu chybné ako so šošovkami tak aj bez nich,
- v 7 prípadoch (28%) bolo vyhodnotenie testu bezchybné tak so šošovkami ako aj bez nich.

Dá sa usúdiť, že rozpoznávanie farieb s použitím korekčných okuliarových šošoviek sa vylepšilo v celkom 16 prípadoch (64%), kedy úroveň korekcie dosiahla hodnoty charakteristické pre normálne videnie.

Čo očakávajú a čo dosiahnu osoby s poruchou farbocitu používaním korekčných okuliarových šošoviek?

Prekvapivým výsledkom sa skončil prieskum 30-tich korigovaných osôb s poruchou farbocitu.

Otázka znela: Čo očakávate od korekčných okuliarov a čo ste nimi dosiahli?

Dvanásť osôb odpovedalo, že boli na účinok zvedaví , chceli vedieť, ako vidí farebnosť sveta zdravý človek. S dosiahnutým účinkom boli všetci spokojní. Svet bol pre nich po korekcii omnoho farebnejší a krajší. Spoznali také farebné odtiene, ktoré dosiaľ nepoznali.

Osemnásť osôb odpovedalo, že korekciu potrebovali z profesionálnych dôvodov alebo k získaniu, resp. udržaniu zamestnania. Z týchto osôb 16-ti boli vo svojom snažení úspešní (niektorý z nich sa uchádzal o štúdium na lesníckej škole, iný pre získanie licencie športového pilota vetroňov, alebo ako profesionálni vodiči kategórie „C“ a v kamiónovej doprave a policajnom zbore). Iba dve osoby nedosiahli svoje ciele. Z nich jeden sa uchádzal o post strojvodcu na železnici a druhý neobstál z iného dôvodu pri uchádzaní sa o vodičský preukaz pre kamiónovú dopravu.