• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?


Štandardné korekčné okuliare:
- Bez dioptrií alebo
- Dioptrie 0-6


Špeciálne okuliare:
- Dioptrie nad 6
- Bifokal
- Multifokal
- Progresiv

Korekčné šošovky sú registrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky ako zdravotnícka pomôcka triedy I., podľa smernice ES číslo 93/42/EWG, pod kódom O 82483, zo dňa 4. februára 2009, v Českej republike sú registrované Ministerstvom zdravotníctva pod číslom 11292A/09.