• Viete, že porucha farbocitu Vás oberá o užívanie farebnosti sveta?

  • Viete o tom, že na svete žije viac ako 200 miliónov osôb s poruchou farbocitu?

  • Viete, že porucha farbocitu Vás môže vylúčiť z viac ako sto povolaní?

 

1. Prečo je dôležité korigovať poruchy farebného videnia?

Človek vníma okolitý svet svojimi piatimi zmyslami. Z týchto piatich zmyslov je najviac informácií prijímaných zrakom. Pri modernom človeku je sprostredkovanie informácií zmyslovými orgánmi rozdelené takto: zrak 90%, sluch 5%, hmat 2%, chuť 2%. Preto je dôležité, či vieme maximálne využiť možnosti videnia. Strata informácií pri vnímaní farieb zhoršuje životné podmienky, kvalitu spracovania informácií a reakčný čas vnímania je negatívne ovplyvnený (bližší výklad nájdete s časti „Čo by mal pacient bezpodmienečne vedieť“...).

2. Čo treba bezpodmienečne vedieť o Colorlite systéme?

Podľa klinických vyšetrení pri 90% farboslepých dosiahli korekčné šošovky účinnú nápravu. Zlepšenie sa ukázalo dobré pri objektívnych testoch, ale nie všetci pacienti považujú účinok za pozitívny (bližší výklad nájdete v časti „Čo by mal pacient bezpodmienečne vedieť“...).

3. Aký je rozdiel medzi farebnou slabozrakosťou a farbosleposťou?

V ľudskom oku sú na sietnici tri typy receptorov citlivých na svetlo (reagujú na červené, modré a zelené svetlo). Sietnica mení svetlo na nervové signály a vysiela ich do vizuálnych centier mozgu, kde potom vzniká obraz. V prípade farebnej slabozrakosti fungujú všetky farebné zmyslové bunky, ale stupeň citlivosti jedného typu zoslabol.
V prípade farbosleposti aspoň jedna z farebných zmyslových buniek nie je činná a k tomu sa najčastejšie ešte pridáva, že druhé alebo tretie farebné zmyslové bunky menej fungujú (bližší popis nájdete v časti„Vedecké pozadie“).

4. Prečo je viac farboslepých medzi mužmi?

Početnosť farbosleposti u mužov je 16-krát častejšia ako u žien. U mužov je 8% farboslepých, u žien je podiel iba 1,5%. Farbosleposť je dedičná choroba, ktorá nastáva v dôsledku poruchy chromozómu X. Ženy sú iba vtedy farboslepé, keď na oboch chromozómoch X chýba daný gén. Ak je poškodený iba jeden chromozóm X, potom má žena v sebe iba potenciálnu farbosleposť. Pri mužoch vedie chromozóm X bez príslušného génu k farbosleposti..

5. Dá sa farbosleposť liečiť?

Farbosleposť sa nedá liečiť, ale podobne ako u normálnych okuliarov sa dá táto porucha pomocou šošoviek korigovať.

6. Môže sa moja farbosleposť rokmi meniť? 

Typ a závažnosť zdedenej farbosleposti sa rokmi nemení. Získané poruchy farebného videnia sa ale časom môžu meniť. Cukrovka, glaukom (zelený zákal) alebo xanopsia (žlté videnie) môžu vyvolať u starších generácií poruchy farebného videnia.

7. Ako zlepšuje korekcia farebného videnia životnú úroveň?

Farby sú pre nás dôležité z viacerých dôvodov. Ovplyvňujú našu náladu, umožňujú nám užívať si estetický zážitok a prispievajú k prijímaniu informácií. Na každom kroku sa stretávame s farebne kódovanými informáciami. Existuje približne 150 povolaní a činností, ktoré nie sú pre farboslepých povolené, prakticky sú ale všade znevýhodnení. Pomocou korekčných šošoviek dávame postihnutým ľuďom možnosť orientovať sa vo farebnom svete.

8. V čom sa odlišuje Colorlite test od iných možností diagnostikovania?

Test farebného videnia od Colorlite určuje závažnosť a, pomocou použitia šošoviek, vie zistiť, aké sfarbenie je umožňuje najlepšiu nápravu. Test je rýchly, jednoduchý a objektívny. Prostredníctvom väčšiny vyšetrení s pomocou farebných tabuliek je spravidla možné farebne slabozrakých odlíšiť od normálne vidiacich, preto nie sú vhodné na vykonanie príslušnej nápravy, ani na výber potrebných šošoviek pre rozličné typy porúch farebného videnia.

9. Je sfarbenie šošoviek, resp. skiel použiteľné aj pre okuliare s dioptriami?

Áno, Colorlite sfarbenie je určené aj na okuliare s dioptriami (monofokus, bifokus a multifokus). Technológia sa žiaľ ešte nedá aplikovať na kontaktné šošovky.

10. Ako viem zistiť, že Colorlite šošovky zlepšili moju schopnosť videnia farieb?

Po diagnóze musí byť test farebného videnia prevedený aj s korekčnými šošovkami pre farbosleposť, tým možno sledovať stupeň zlepšenia. Prostredníctvom šošoviek vybraných na základe Colorlite metódy pacient sám zistí, že je jeho svet bohatší na farby.

11. Aký je rozdiel medzi farbosleposťou a poruchou farbocitu?

V ľudskom oku na retine sú 3 druhy farbocitlivých receptorov, ktoré reagujú na červenú, zelenú a modrú farbu. Zo vzruchov týchto receptorov skladá ľudský mozog farebnosť. V prípade porúch farbocitu fungujú všetky tri receptory, ale citlivosť niektorého typu je znížená. V prípade farboslepých minimálne 1 druh receptorov nefunguje, ale môže sa stať, že nefunguje ani jeden typ receptorov.